Street photography

LÖRDAG 28 september | 11.30
Plats: Ungdomens Hus, Svartbäcksg. 32